Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die zich inzet voor een aantal activiteiten die buiten het ‘normale’ lesprogramma vallen. Wij vinden het samen met het onderwijzend personeel belangrijk dat deze activiteiten aan de kinderen kunnen worden aangeboden. Onder de activiteiten vallen het Paasontbijt / lunch, de Sinterklaasviering in de school, het Kerstdiner en om het jaar de Kerstmarkt, de Avondvierdaagse  en de spelletjes en sportdagen. Tijdens deze dagen zorgen wij voor ‘hand en spandiensten’ en dat bijvoorbeeld eventuele boodschappen zijn gedaan.
Als ouderraad komen wij meerdere keren per jaar bij elkaar om  taken te verdelen en alle activiteiten te evalueren. Daarnaast komen wij ook samen met de MR en de leerkrachten een paar keer bij elkaar.

Met elkaar proberen wij zo een positieve bijdrage te leveren!
Wanneer u vragen heeft of suggesties kunt u een van ons altijd aanspreken.