Wetenschap en Techniek

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Hierbij is onderzoekend en ontdekkend leren belangrijk. Door te werken met Blink Geïntegreerd stimuleren we dit. Daarnaast bieden we een breed scala aan werkvormen aan binnen het onderwijs.

Techniekweek 2015

Van 7 tot 18 oktober stond OBS de Samensprong in het teken van techniek en wetenschap. Deze projectweek is gekoppeld aan de Kinderboekenweek, die als thema Raar maar waar!? had.

Tess & Niek verzorgden de start van de techniekweek met een goede vraag: Hoe sterk is een ei? Op het schoolplein konden alle leerlingen het antwoord bekijken!

In groep 1 t/m 4 stonden Tess & Niek centraal. Zij brachten allerlei problemen de school binnen die de kinderen mochten oplossen. Er is veel gedaan, ontdekt en uitgeprobeerd. Zij hadden in de laatste week een workshop van Explico Kids.

Groep 5 t/m 8 begon de techniekweek met een bezoek aan de Ontdekhoek in Zwolle. Daarna is er in de klas van alles uitgetest. Groep 7/8 heeft tot slot een bezoek gebracht aan de Dijka, waar ze een kijkje hebben genomen in een echte fabriek.

De afsluiting was met alle gebruikers van het MFC, een kinderboekenmarkt, een lightwire optreden van twee technische leerkrachten en groep 7/8 die op het podium mocht dansen op Het is raar maar waar van Kinderen voor Kinderen.

Daarna was er voor alle ouders en andere belangstellenden gelegenheid om een kijkje te nemen in alle lokalen. Hier lieten kinderen aan hun ouders zien wat zij zoal hadden geleerd over wetenschap en techniek.

Neem vooral een kijkje in ons fotoalbum!