De samenstelling van het team

Directeur: Elly Fokker

Groepsleerkrachten die eerst verantwoordelijk zijn voor:
groep 1/2: Gretha Otter 
groep 3/4: Joke Sikkema 
groep 5/6: Marcia Morgan en Constance Korf
groep 7/8: Jaap Klaverboer en Wilco Boers

Onderwijsassistent: Larisa Winkels
Vakleerkracht gymnastiek: Danny Vermeulen
Administratief medewerker: Janny Petter-Lutterop

De speciale zorg voor de leerlingen wordt vorm gegeven door onze Interne Begeleider, Constance Korf. Zij is hiervoor gediplomeerd en is tevens in het bezit van de akte Speciaal onderwijs. Zij co├Ârdineert de zorg en helpt eventueel groepsleerkrachten bij het schrijven van een handelingsplannen/ groepsplannen.

Het computeronderwijs is geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Alle kinderen werken met computers en ipads. Jaap Klaverboer en Elly Fokker zijn onze I.C.T.-leerkrachten. (I.C.T. betekent: Informatie en Communicatie Technologie)

Boven vlnr:  Elly Fokker, Constance Korf, Larisa Winkels, Joke Sikkema, Wijke Zoer, Gretha Otter, Marcia Morgan.
Onder vlnr:  Wilco Boers en Jaap Klaverboer.