De samenstelling van het team

Directeur: Elly Fokker

Groepsleerkrachten die eerst verantwoordelijk zijn voor:
groep 1/2: Gretha Otter en Constance Korf
groep 3/4: Joke Sikkema en Jaap Klaverboer
groep 5/6: Wilco Boers en Jaap Klaverboer
groep 7/8: Marcia Bruinenberg en Wilco Boers

Onderwijsassistent: Larisa Winkels
Vakleerkracht gymnastiek: Danny Vermeulen
Administratief medewerker: Janny Petter-Lutterop 

Aanspreekpunt veiligheid: Joke Sikkema en Constance Korf

De speciale zorg voor de leerlingen wordt vorm gegeven door onze Interne Begeleider, Constance Korf. Zij is hiervoor gediplomeerd en is tevens in het bezit van de akte Speciaal onderwijs. Zij co├Ârdineert de zorg en helpt eventueel groepsleerkrachten bij het schrijven van een handelingsplannen/ groepsplannen.