Protocollen en folders

Klik op de link, dan verschijnt het document:

Protocollen:
- Protocol gescheiden ouders
- Protocol m.b.t. schorsing en verwijdering
- Veiligheidsplan
- Protocol Verzekering en aansprakelijkheid
- Klachtenprocedure
- Medicijnprotocol
- Pestprotocol
- Informatie over Kind in de Kern (KIK)

Folders:
- Overblijven TSO
Cursus Nederlands
- Project Taal
- Activity4kids
- Motorische Remedial Teaching (Extra gym)
- Kanjertraining

Websites en andere informatie:
-website met informatie over hoofdluis

-Vertrouwenspersoon / schoolcontactpersoon voor de school:            
  Constance Korf  te bereiken op 0521-510153

- Bevoegd gezag:
Stichting Op Kop
Directeur bestuurder: Alberto Boon
Postadres: Postbus 2225
8355 ZJ Giethoorn
Bezoekadres:
Eendrachtsplein 1
8355 DL Giethoorn
Tel. 0521-362520
www.stichtingopkop.nl

- Inspectie basisonderwijs
Vragen over onderwijs tel. 0800-8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl      E-mail: info@owinsp.nl

- Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel. 0900-1113111 (lokaal tarief )
Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld.

(Voor het lezen van PDF bestanden download Adobe reader)