Iedereen is verschillend en heeft verschillende talenten. We vinden het erg belangrijk dat kinderen op een goede manier met elkaar leren omgaan. De Kanjertraining is de werkwijze die we binnen onze school toepassen en waar we kinderen leren om te gaan leuke en lastige sociale situaties. De Kanjertraining werkt met gekleurde petten om gedrag zichtbaar te maken. Dit ondersteunt de kinderen in hun sociale vorming.

Alle leerkrachten van Obs De Samensprong zijn gecertificeerd om de Kanjerlessen te geven. De Kanjerlessen laten we aansluiten op de lessen Hallo Wereld.