Als onderdeel van stichting Op Kop bieden we onze leerlingen Hallo Wereld aan. Wekelijks zijn er vakdocenten humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs in onze school actief om de leerlingen kennis te laten maken met veel verschillende vormen van geloofsovertuiging en cultuur. Op deze manier bieden we de leerlingen een brede blik op de wereld en bevordert het onderling begrip en respect. De groepsleerkracht neemt het thema mee in andere lessen, waaronder de Kanjerlessen.