Engels in groep 1 t/m 8

Onze leerlingen zijn wereldburgers en daarom vinden
wij het belangrijk om jong met Engels te starten. In deze fase van hun leven leren kinderen een nieuwe taal spelenderwijs en snel. De leerlingen in groep 1 t/m 4  werken met de methode Ipockets. Het digitale bord neemt hierbij een belangrijke plaats in. Groep 5 t/m 8 werkt met de methode ‘Our Discovery Island’. Alle leerkrachten zijn geschoold om Engels te geven.

Onderstaand filmpje geeft een impressie van Engels in groep 1 t/m 4.