Een VIPZschool met lef.

We werken met kleine combinatie groepen en willen daar met vereende krachten en goede samenwerking optimale resultaten uit halen.
Met veel lef is ons dat gelukt. We zijn begonnen  met een voor ons geheel nieuwe manier van lesgeven. We werken opbrengstgericht en met vakdocenten.
De  leerkrachten specialiseren zich in een bepaald vak zodat ze precies weten welke doelen er zijn, waar de moeilijkheden zitten en waar ze naar toe moeten werken.
Zo kan er optimaal en gericht lesgegeven worden. Daarnaast wordt er gewerkt met een weektaak zodat ook de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd wordt.
De kinderen starten met deze manier van werken vanaf groep 4.
In de onderbouw zijn we bezig om de kinderen voor te bereiden op deze manier van werken. Ook daar wordt gewerkt met een weektaak. Er wordt veel aandacht besteed aan taal en rekenen.  Op vaste tijdstippen zit onze groep 3 bij de combinatie 1 /2. Het grote voordeel van de combinatie 1,2 en 3 is dat de kinderen van groep 1 en 2 de gelegenheid krijgen om mee te liften met de lessen van groep 3 en het resultaat daarvan is dat een aantal kinderen uit de kleuterklas al kunnen lezen voordat zij naar groep 3 gaan. Maar ook voor groep 3 is het heel prettig dat ze zo af en toe nog even met de ontwikkelingsmaterialen uit de kleuterkasten kunnen spelen. Passend onderwijs dus…

Naast de cognitieve vakken vinden wij het ook heel belangrijk om de creativiteit van onze kinderen te ontwikkelen. We hebben regelmatig creatieve circuits, er worden drama lessen gegeven en we willen op verschillende creatieve gebieden workshops gaan verzorgen.

Om dit allemaal mogelijk te maken vragen wij de hulp van onze ouders. Zij zijn zeer betrokken bij onze school en komen regelmatig helpen.
Door deze betrokkenheid  kunnen er veel dingen bespreekbaar worden gemaakt en problemen die ontstaan samen worden opgelost.
Want samen staan we sterk!
Wij zijn een dorpsschool met lef die voor ieder kind ongeacht zijn achtergrond of geloofsovertuiging een plekje heeft.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0521-510153

Namens het team,

Elly Fokker

 

.