Website Kinderopvang
Stichting Kinderopvang Op Kop heeft een eigen website. Ouders hoeven niet meer op de schoolwebsite te zoeken en wijzigingen kunnen nu rechtstreeks door de coördinator van de Kinderopvang doorgevoerd worden. Het is een vrolijke website met veel foto’s (alle ouders zijn benaderd en hebben toestemming gegeven). Nieuwsgierig? Zie www.kinderopvangopkop.nl.

Voor-, na-, tussenschoolse opvang

De SamenSprong biedt desgewenst een dagarrangement voor 0 tot 12-jarigen. 
We kunnen dit realiseren dankzij de samenwerking met een aantal ketenpartners.
Hieronder een overzicht. U vindt hier informatie over achtereenvolgens:

Tussenschoolse opvang
* TSO Op Kop

Voorschoolse en naschoolse opvang
* Speel@home kinderopvang (0-4) en BSO
* Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes

Overblijven op de Samensprong 
Vanaf 1 februari 2017 kunt u de overblijf alleen nog betalen via een overschrijving. Ook ontvangt u geen envelop meer, maar een email wanneer u een nieuwe strippenkaart moet aanschaffen. U heeft dan niet meer dan 4 tot 6 strippen over. Heeft u geen strippen meer en heeft u geen nieuwe kaart aangeschaft, dan kan uw kind niet overblijven. 

Aan- en afmelden 
Wanneer uw kind(eren) incidenteel overblijven zorgt u er dan voor dat uw kind voor 8.45 uur is aangemeld, dit in verband met het aantal overblijfkrachten.Wanneer uw kind(eren) vast overblijven, staan ze al op de lijst. Afmelden doet u door het kruis op de weeklijst door te halen. Deze lijst vindt u bij de hoofdingang, boven de brievenbus. Bij niet aanmelden en toch overblijven worden twee strippen in rekening gebracht. Bij niet afmelden wordt er een strip in rekening gebracht. Bij ziekte graag ook even doorgeven dat het ook voor de overblijf geldt. 

De strippenkaart 
We bieden hierbij de volgende mogelijkheden:
 € 7,50   = 5 strippen : als uw kind af en toe overblijft.
€ 15,00 = 10 strippen: als uw kind regelmatig overblijft of voor meerdere kinderen die af en toe overblijven.
€ 30,00 = 20 strippen: als uw kind(eren) op meerdere vaste dagen overblijft (overblijven) in de week of regelmatig overblijft.
€ 60,00 = 40 strippen: als uw kind(eren) op meerdere vaste dagen overblijft (overblijven) in de week of regelmatig overblijft.
U schaft de strippenkaart aan door het door uw gekozen bedrag over te maken o.v.v. de naam van uw kind(eren) op bankrekeningnummer: NL08RABO0119574624 t.n.v. Obs De Samensprong.  
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben kunt u altijd bellen of mailen.  
Namens de TSO, 
Annemiek Luppes
Coördinator TSO OBS de Samensprong.
email: aluppes@ziggo.nl
tel.: 0652642605 / 0521515261 

Speel@Home Kinderopvang 0-4 jaar en BSO

Kinderopvang Speel@Home
Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zomaar. Als ouder wilt u immers de zekerheid dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving.
Bij Kinderopvang Speel@Home zullen u en uw kind zich snel thuis voelen. Uw kind krijgt alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en op te groeien tot een individu dat zelfstandig kan functioneren.  Hierbij vinden wij het belangrijk goed naar het unieke kind zelf te kijken en te zien wat het nodig is.

Speel@Home is een plek die refereert aan Thuis! Een warme, veilige en gemoedelijke omgeving waar een kind volkomen zichzelf mag en kan zijn. Een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Belangrijk hierin vinden wij dat de zorg die wij bieden past bij u en uw kind. Dat het een verlengde is van thuis en omgekeerd.

Kinderopvang Speel@Home is een speelplaats voor ieder kind. Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de zorg voor fysieke en emotionele veiligheid.
Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van het pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers kennen en zien de kinderen.
Op onze locaties wordt thematisch gewerkt volgens de voor- en vroegschoolse educatie. De groepsruimte wordt per thema aangekleed en verrijkt met nieuwe materialen, zodat kinderen steeds weer nieuwe onderwerpen en daarbij horende begrippen krijgen aangeboden. Onze pedagogisch medewerkers zijn altijd op de achtergrond aanwezig om te stimuleren, te motiveren en te enthousiasmeren!
Op de buitenschoolse opvang bieden wij, naast de ‘gewonde activiteiten’ de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan spannende, actieve en inspirerende activiteiten. Deze activiteiten worden in overleg met de kinderen en naar de wensen en behoeften van de kinderen opgezet.
De activiteiten dienen bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 4-12 jaar. De activiteiten stimuleren de talenten,  interesses en sociale vaardigheden van kinderen.
Op onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met een duidelijke dagindeling, waarbij eten, drinken, spelen en slapen centraal staan.

Bij Kinderopvang Speel@Home hoeft u als ouder geen voeding en luiers mee te nemen. De tarieven van Speel@Home zijn inclusief eten, drinken, flesvoeding, luiers en verzorgingskosten.

Speel@Home is zeer flexibel en houdt rekening met uw wensen!

Mocht u informatie willen ontvangen, dan kunt u mailen met Salise Bouchhida.
Website:   www.speelathome.nl
Telefoon:  06-17731011

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes is ook gevestigd in MFC de Zuidwester.
Deze speelzaal is er voor alle peuters, ongeacht naar welke basisschool ze later gaan.
Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes is onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland. De Bezige Bijtjes is een officiële speelzaal voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Er  wordt gewerkt met de methode Piramide.
Piramide biedt voor kinderen een veilige speel- en leeromgeving, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.
Peuters kunnen de peuterspeelzaal bezoeken vanaf de leeftijd van 2 jaar. Zij mogen dan twee dagdelen per week komen.  Door de vertrouwde vaste dagindeling en de enthousiaste leidsters voelen peuters zich al snel thuis op de peuterspeelzaal.
De peuterspeelzaal is gezellig ingericht met diverse speelmogelijkheden en materialen die veilig zijn en van hoogwaardige kwaliteit.
De kinderen worden per groep begeleid door 2 professionele leidsters, ondersteund door vaste vrijwilligsters.

De Bezige Bijtjes is ‘s morgens telefonisch bereikbaar onder nummer 06 - 578 45 665
Meer informatie over De Bezige Bijtjes? Uw kind aanmelden? Kijk dan snel op de website.