Klasbord

Op de SamenSprong werken wij met de besloten app 'Klasbord'. Elke combinatiegroep heeft een eigen groep op Klasbord. De leerkracht van de groep plaatst berichten of vragen die voor die groep bestemd zijn in Klasbord. Ouders kunnen deze berichten lezen en eventueel beantwoorden.

Via Klasbord geeft de leerkracht bijvoorbeeld informatie over de leerstof van deze week, huiswerk of geeft informatie over een excursie. Het is daarom belangrijk dat alle ouders Klasbord gebruiken, zodat ze geen informatie missen.

Ouders hebben de keus Klasbord te gebruiken via een app op de telefoon/tablet of de berichten via de e-mail te ontvangen. Ouders kunnen zich aanmelden bij deze groep met de code die bij de leerkracht te verkrijgen is.
Ouders met kinderen in verschillende groepen kunnen meerdere groepen 'volgen' op klasbord.

Mocht u hierover vragen hebben, loop dan even binnen bij de leerkracht van uw kind. We helpen u graag!

Meer informatie over klasbord kunt u vinden op www.klasbord.nl