Hoe kunt u extra verlof aanvragen?

Verderop op deze pagina vindt u informatie over de leerplicht.

Er kunnen zich gedurende het schooljaar situaties voordoen, waarvoor u voor uw kind extra verlof (buiten de schoolvrije dagen) zou willen aanvragen.
Hiervoor kunt u bij de leerkracht of de directeur een formulier ophalen. Helaas kunnen we dit formulier niet digitaal aanbieden. Dit heeft te maken met het feit dat het aanvraagformulier twee 'doorslagen' kent. Na invulling levert u het volledige formulier (witte, roze èn gele vel) weer op school in. Dat kan bij de leerkracht of bij de directeur.
De directeur neemt een besluit over de aanvraag en vermeldt dit op het aanvraagformulier. Voor het al dan niet toekennen van verlof gelden regels en voorwaarden. Hierover meer onder het kopje 'leerplicht', verderop.
Vervolgens ontvangt u het witte vel retour. Het gele en roze vel zijn voor de administratie van school en leerplicht bestemd.
Denk eraan, verlof tijdig aan te vragen.

Leerplicht

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.
Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van Steenwijkerland, mevrouw D. Hubbers, tel. 0521 538500

Leerplichtwet 1969 en wijzigingen 2012
Algemene informatie
Extra verlof
Extra verlof, een stroomschema (handig!)
10 vragen over de leerplicht