Ziekmelding / absentie
Indien uw kind door ziekte of door andere omstandigheden (bezoek aan tandarts, enz.) niet naar school kan gaan, dan dient u dit mondeling, telefonisch of schriftelijk mee te delen. Ook wanneer uw kind iets later naar school komt, horen wij dit graag voor half 9. Als uw kind niet mee kan doen aan gymnastiek, dient u dat ook door te geven aan de leerkracht. Ons telefoonnummer is: 0521-510153
Wanneer uw kind tijdens schooltijd onaangemeld afwezig is, nemen we contact met u op. We willen immers (net als u) graag zeker weten, waar uw kind onder schooltijd verblijft.